Detská joga je predovšetkým zábava, dýchanie a aj cvičenie.

Deti ju vnímajú hravo a živo. Cvičenie jogy prináša deťom radosť,pohyb a sebavedomie. Pomáha lepšie vnímať svoje telo a rešpektovať seba a svoje okolie. Naučí deti oddychovať rozvíja ich fantáziu.

Joga a deti?

Deti milujú pravidelnosť, cykly, opakovanie. Budujú si sebavedomie a cieľavedomosť, pretože majú v živote nejaké konštanty, o ktoré sa môžu oprieť. Pri cvičení jogy u detí nepodporujem súťaživosť. Každý si ide podľa svojich možností a schopností.

Rešpektujem a snažím sa rozvíjať v deťoch ich talent a pozitívne vlastnosti.

Podložky na cvičenie sú k dispozícii.

Lektor: Yvet

  •  Nové termíny v Septembri

Vhodné pre deti od 5 – 10 rokov.

Kapacita cvičení je obmedzená. Na kurz je nutné sa prihlásiť.

Prihlásenie:

Vyberte si z ponuky:


Súhlasím so spracovaním osobných údajov