Nie nadarmo Robert Frost povedal, že

  • ,,tanec je vertikálnym vyjadrením horizontálnych túžob” 🙂

Mnohé štúdie potvrdili, že páry, ktoré sa sa podieľajú na spoločných aktivitách a trávia spoločne voľný čas, majú harmonickejšie vzťahy a sú v nich spokojnejší.  Možno sú za tým vyplavené endorfíny. A možno fakt, že sa pri tanci zvyšuje srdcová frekvencia, podobne ako pri stave zamilovanosti… Toto platí pre akékoľvek spoločné športové aktivity. Predstavte si však o koľko priaznivejší pre vzťah musí byť tanec, kde k pohybu pripojíte aj emócie, vášeň a fyzický kontakt.

 

V čo je tanec špecifiký?

V spoločenských tancoch, či už štandardných alebo latinsko-amerických páry tancujú v uzavretom postavení, blízko pri sebe. Popri tom, ako sa učia jednotlivé kroky, princípy tancov a spôsob, ako tancovať spoločne, učia sa aj ako jeden druhému dôverovať, fungovať spoločne ako tím, neverbálne komunikovať…

Partner preberá zodpovednosť za vedenie, za to, akým spôsobom sa spoločne s partnerkou hýbu po parkete. Vytvára rám pre krásny obraz páru ako celku, ale aj partnerky. Dáma sa učí dôverovať svojmu partnerovi vo vedení, ako správne vnímať signály, ktoré jej predáva….

Mnohokrát sa stáva, že kvôli bežným každodenným aktivitám a rutinám, strácajú páry tú iskru počiatočného zamilovania sa a vytrácajú sa tie malé nežnosti a detaily, ktoré sú mnohokrát dôvodom, prečo to celé začalo 🙂 Dobrá správa je, že pri tanci ich znova objavujú. Zrazu majú možnosť sústrediť sa jeden na druhého. Spoločne tancujú na pieseň, ktorú majú radi, prispôsobujú navzájom svoj pohyb jeden druhému. Udržiavajú očný kontakt a tancujú v sústavnom fyzickom kontakte – to sú ideálne spôsoby, ako znovu nájsť to kúzlo, ktoré sa v bežnom živote mnohokrát vytráca.

Okrem toho, že pri tanci trávite čas spoločne a učíte sa navzájom vnímať jeden druhého, podporujete aj svoju koncíciu, zdravie, zlepšuje sa vám pamäť a nálada…. Tanec vás jednoducho robí šťastnejšími.

A nezabúdajte, tancovať sa môže naučiť naozaj každý – dôležité je to robiť s radosťou 🙂