V určitom životnom období postihujú bolesti chrbta takmer každého. Žiaľ, veková hranica pacientov s týmito problémami sa alarmujúco znižuje.

Stav našej chrbtice ovplyvňuje mnoho faktorov. Bolesť chrbtice však nie je ochorenie, ale signál, ktorý môže mať najrôznejšie príčiny.

To, že trpíme bolesťami chrbtice, môže byť spôsobené nielen tým, že chodíme po dvoch nohách a vo vzpriamenej polohe, ale najmä tým, že nie sme schopní dodržať správnu, vzpriamenú polohu tela.

Chybné držanie tela sa začína už u detí v šiestom roku života, keď v škole presedia denne 6 a viac hodín. V priebehu dospievania a v dospelosti, sa dĺžka sedenia ešte znásobuje.

Pri nesprávnej polohe sedenia v kancelárii, v aute, pri nesprávnom držaní tela pri fyzickej námahe, pri jednostrannej záťaži, môžeme očakávať nielen bolesť, ale hlavne opotrebovanie chrbtových štruktúr, dokonca to môže dospieť k trvalým zmenám na chrbtici. Je to daň za preťaženie chrbtice pri nesprávnom držaní tela.

Stoj rovno!

Správne držanie tela je dôležité najmä pri tých činnostiach, ktoré u človeka dominujú. Keď niekto sedí pri počítači počas celej pracovnej doby, mal by ovládať správnu techniku sedenia. Ak niekto veľa chodí, mal by vedieť, aké je správne držanie trupu, pri manuálnej práci by mal ovládať správnu techniku dvíhaniabremien, pri šoférovaní opäť techniku sedenia a pod.

Dôležité je, kompenzovať pohybom nielen nesprávne, ale aj správne sedenie. Veď 10 hodín sedenia, to je špičkový výkon, pri ktorom je chrbtica jednostranne zaťažená. Chrbtica si potom „pýta“ telesnú aktivitu, vo forme prechádzok (chôdze), plávania, cvičenia.

 

Pozor na krk a „kríže“

Bolesťou je najčastejšie postihnutá bedrová a krčná časť chrbtice, pretože sú najpohyblivejšie. V menšej miere sa vyskytuje v hrudnej časti, pretože tá je fixovaná hrudným košom. Niekedy bolesti vystreľujú do dolných končatín a lýtok.

Čo vlastne spôsobuje bolesť chrbtice v začiatkoch ochorenia? Bolesti vznikajú predovšetkým narušením rovnováhy medzi svalovým, väzivovým a kostným aparátom, a to pocitom stuhnutia. Dôvodom ťažkostí môže byť chybné a dlhodobé zaťažovanie, čím vzniká svalová dysbalancia – svaly sa skrátia, alebo ochabnú. Prejaví sa to nesprávnym postavením jednotlivých častí pohybového aparátu, napríklad pri:

  • neopatrnom a nesprávnom cvičení,
  • nedostatočnom pohybe,
  • nesprávnom dvíhaní bremien,
  • nešikovnom pohybe, páde,
  • dlhodobom sedení v nesprávnej polohe,
  • nadváhe,
  • v tehotenstve.

Naučiť sa správnym pohybovým návykom, teda ako používať svoje telo, ale pritom mu neublížiť, sa týka nielen ľudí, ktorí už mali problémy s chrbticou, ale aj tých, ktorí doteraz ťažkosti s chrbticou nemali, no nesprávnym spôsobom života sú na bolesti chrbtice a ťažkosti s ňou „predurčení“.

 

Odstrániť bolesť chrbta vám pomôže aj správne cvičenie. Ako na to sa dozviete na najbližšom seminári Zdravý chrbát.

 

Zdroj: https://www.slovenskypacient.sk/co-s-bolavym-chrbtom/