Tanečno pohybová prípravka pre deti 5-8 rokov

Tanec pre deti v predškolskom veku je zameraný najmä na rozvoj koordinácie pohybu, spoznávanie svojho tela a rozvíjanie pohybových schopností. Deti sa postupne učia základy jednotlivých spoločenských tancov, rozvojajú muzikalitu a rytmiku. Okrem jednotlivých tancov rozvíjame koordináciu tela pomocou hier, rytmických a pohybových cvičení. Deti sa učia správnemu držaniu tela, pohybovej pamäti a vzájomnému rešpektu.

Cena: 30 Eur/mesiac

Trvanie: 45 minút/október – jún

Periodicita: 2 x týždenne  (PO a ST 16:00 – 16:45)

Spoločenské tance pre deti 9-12 rokov

Kurz je zameraný na základy jednotlivých spoločenských tancov, rozvoj muzikality a rytmiky. Okrem jednotlivých tancov rozvíjame koordináciu tela pomocou hier, rytmických a pohybových cvičení. Deti sa učia správnemu držaniu tela, pohybovej pamäti a vzájomnému rešpektu. Učia sa správne používať svoje telo a správne sa hýbať. 

Cena: 40 Eur/mesiac

Trvanie: 60 minút/október – jún

Periodicita: 2 x týždenne  (UT a ŠTV 16:30 – 17:30)

Prihláste sa: 

(do formulára poprosím vpísať kontaktné údaje a meno rodiča, do poznámky meno a vek dieťaťa)

Vyberte si z ponuky:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov