Tanečno pohybová prípravka pre deti 5 – 6 rokov

Tanec pre deti v predškolskom  a rannom školskom veku je zameraný najmä na rozvoj koordinácie pohybu, spoznávanie svojho tela a rozvíjanie pohybových schopností. Deti sa postupne učia základy jednotlivých spoločenských tancov, rozvojajú muzikalitu a rytmiku. Okrem jednotlivých tancov rozvíjame koordináciu tela pomocou hier, rytmických a pohybových cvičení. Deti sa učia správnemu držaniu tela, pohybovej pamäti a vzájomnému rešpektu.

Školský rok 2019 – 2020:

 • Termín: Utorok a Štvrtok 16:00 – 16:45
 • Cena: 30 EUR/mesiac
 • Trvanie: 45min/Október – Jún
 • Periodicita: 2x týždenne (Utorok a Štvrtok )
Prihlasovanie prebieha počas celého Septembra, krúžok začína v Októbri
(Tanečná škola Poďme spolu tancovať si vyhradzuje právo na zmenu termínov.)
deti tanec Bratislava podme spotu tancovat

Tanečný krúžok pre deti 7-9 rokov

Kurz je zameraný na základy jednotlivých spoločenských tancov a iných tanečných štýlov, rozvoj muzikality a rytmiky. Okrem jednotlivých tancov rozvíjame koordináciu tela pomocou hier, rytmických a pohybových cvičení. Deti sa učia správnemu držaniu tela, pohybovej pamäti a vzájomnému rešpektu. Učia sa správne používať svoje telo a správne sa hýbať. 

Školský rok 2019 – 2020:

 • Termín: Pondelok a Streda 16:00 – 17:00
 • Cena: 40 EUR/mesiac
 • Trvanie: 45min/Október – Jún
 • Periodicita: 2x týždenne (Utorok a Štvrtok )
Prihlasovanie prebieha počas celého Septembra, krúžok začína v Októbri
(Tanečná škola Poďme spolu tancovať si vyhradzuje právo na zmenu termínov.)

Tanečný krúžok pre deti 10-12 rokov

Kurz kde sa naučíme jednotlivé spoločenské tance, ich charakterové črty ako aj zaujímavé choreografie k jednotlivým tancom. Rozvíja sa muzikalita a koordinácia tela. Okrem tanca sa učíme dôležitosti správneho držania tela, pomocou jednoduchých cvičení spevňujeme telo a chrbtové svaly.

Školský rok 2019 – 2020:

 • Termín: Utorok a Štvrtok 17:00 – 18:00
 • Cena: 40 EUR/mesiac
 • Trvanie: 45min/Október – Jún
 • Periodicita: 2x týždenne (Utorok a Štvrtok )
Prihlasovanie prebieha počas celého Septembra, krúžok začína v Októbri
(Tanečná škola Poďme spolu tancovať si vyhradzuje právo na zmenu termínov.)

Prihláste sa: 

(do formulára poprosím vpísať kontaktné údaje a meno rodiča, do poznámky meno a vek dieťaťa)

Vyberte si z ponuky:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov