Pohyb je pre deti prirodzenou súčasťou ich života, predstavuje nenútenú aktivitu. A čo môže byť lepšie ako pohyb, pri ktorom rozvíjajú svoju kreativitu, zlepšujú si držanie  tela, učia sa reagovať na hudbu, rozlišovať jednotlivé rytmy a v neposlednom rade, učia sa základom slušného správania a vzájomnému rešpektu?

 

Ak ešte stále rozmýšľate nad tým, či je tanec vhodnou detskou aktivitou, tu sa dočítate niekoľko dôvodov, prečo by deti mali tancovať:

  • Rozvíjanie pohybových schopností a koordinácie

Počas tanečných hodín sa rozvíjajú pohybové schopnosti detí pomocou výučby tanečných krokov, ale aj jednoduchých cvičení a pohybových hier. Deti začnú mať pod kontrolou svoje pohyby, koordinovať jednotlivé časti tela a vďaka jednoduchým choreografiám sa rozvíja ich pohybová pamäť.

 

  • Rytmika a hudobné vzdelanie

Počas tanečných hodín sa deti učia základom rytmiky, učia sa rozlišovať jednotlivé takty, tancovať na hudbu. Učia sa vnímať rytmus a dynamiku hudby, rozvíjajú si hudobný sluch. Spájajú pohyb s hudbou – nie sú len poslucháčmi, ale svojim pohybom na hudbu reagujú.

 

  • Vyjadrenie osobnosti

Počas tanca sa deti okrem krokov, krokových variácií a rytmu, učia aj vyjadriť seba a svoju osobnosť. Prostredníctvom pohybu a tanca získavajú príležitosť  vyjadriť svoje pocity a emócie, vďaka čomu sa stávajú spontánnymi, prirodzenými a sebavedomými. Rozvíjajú svoju kreativitu, ale aj strategické myslenie pri rôznych improvizáciách a pohybových hrách.

 

  • Správne držanie tela

Nástup do školy, najmä u prvákov, prináša zmenu životného štýlu a návykov. Pri deťoch je dôležité, aby hodiny presedené v škole vyvážili pohybovou aktivitou. Pohyb je tou najlepšou prevenciou zlého držania tela „Tanec je v tomto smere ideálny. Tanečné aktivity totiž nenúteným spôsobom vplývajú na správne držanie tela a funkciu vnútorných orgánov. Okrem toho sa rozvíja detská koordinácia, kondícia i pamäť,“ počíta pozitíva tanca detská lekárka Katarína Stolárová Grmanová.

 

  • Zlepšenie kondície a posilnenie tela

Deti tanec mnohokrát nevnímajú ako športovú aktivitu, skôr ich očarí jeho hravosť, spojenie s hudbou a energia. Opak je však pravdou, pri tanci sa zapája a posilňuje obrovské množstvo svalov prirodzeným spôsobom. Mnohé z tancov sú tancované v rýchlom tempe, čo okrem spevnenia zlepšuje aj celkovú kondíciu.

 

  • Základy slušného správania a vzájomný rešpekt

Spoločenský tanec je nielen šport, ale aj aktivita, pri ktorej sa deti učia základom slušného správania, rešpektu voči ostatným deťom a opačnému pohlaviu počas tanečných hodín. Deti sú vedené k prekonávaniu prekážok ako i konštruktívnej kritike. Ovládať základy spoločenských tancov patrí k všeobecne využiteľným vedomostiam aj v neskoršom veku.

 

Neváhajte a priveďte svoje deti tancovať! Umožníte im tak zmysluplne, zábavne a zdravo využit voľný čas. Ponuku našich tanečných kurzov pre deti nájdete tu.